Fouilleren

Fouilleren is het speuren op of onder de kleren of in de bagage om sporen van een misdrijf te ontdekken. Pas wanneer er sprake is van de fysieke aanraking van intieme lichaamsdelen, wordt de grens van de toelaatbare fouille overschreden en spreekt men wettelijk van het lichaamsonderzoek, wat aan strenge voorwaarden is onderworpen.

Lichaamsonderzoek

Het lichaamsonderzoek van een slachtoffer of verdachte van een misdrijf, is een onderzoek waardoor het seksueel eergevoel kan worden gekwetst. Zo’n onderzoek mag enkel op bevel van een rechter worden uitgevoerd. Zeer uitzonderlijk kan de Procureur des Konings dit ook bevelen in een situatie van betrapping op heterdaad.

Volgens de (bekritiseerde) rechtspraak kan de politie zonder rechterlijk bevel een veiligheidsfouille uitvoeren door van een persoon te eisen dat hij zich uitkleedt.

Zelfs als die persoon ertoe wordt verplicht om herhaaldelijk te hurken, waarbij men van op afstand toekijkt of er voorwerpen in lichaamsholten verborgen zijn, zegt de rechtspraak dat dit nog onder de veiligheidsfouille valt, zodat de omslachtige procedure van het lichaamsonderzoek niet hoeft te worden gevolgd.

Op die manier wordt het begrip veiligheidsfouille wel ver gerekt. De vraagt rijst of een fysieke aanraking werkelijk vereist is om het seksueel eergevoel te kwetsen. Anderzijds bemoeilijkt de vereiste van een rechterlijk bevel de opsporingsmogelijkheden van de politie en de noodzaak die soms bestaat om snel te handelen.

In elk geval is de veiligheidsfouille onderworpen aan voorwaarden en richtlijnen. Ze mag niet willekeurig geschieden en er moeten vooraf aanwijzingen bestaan van een misdrijf.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.

Accepteer Weiger Lees meer