1.

Voor alle vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kan u terecht bij

Jordan & Ray bvba, KBO-nr. 0884 287 335, Muinkkaai 45 bus 1, 9000 Gent, 09 311 61 16, advocaat@jordanray.be.

2.

De persoonsgegevens die gebeurlijk worden verzameld, betreffen onder meer uw voornaam, naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

3.

De verzamelde gegevens kunnen worden aangewend om u te informeren over onze diensten, om juridisch advies te verstrekken, voor het versturen van de nieuwsbrief, of voor marketingdoeleinden.

4.

De gegevensverwerking gebeurt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming, in het kader van wettelijke verplichtingen of bij het uitvoeren van een contractuele verplichting.

5.

Jordan & Ray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan tien jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

6.

Jordan & Ray kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

7.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, er kopie van op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

8.

Jordan & Ray heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.

Accepteer Weiger Lees meer