Strafrecht beeld 1 Mensenmaat

Wat is strafrecht?

Bijna elk aspect van samenleven wordt geregeld in een strafwet, waarin overtredingen voorzien worden van sancties. Strafrecht komt daardoor vaak dichter in de buurt dan u denkt. Een strafproces kan u zelf overkomen, of iemand uit uw naaste omgeving.

De feiten die bestraft worden kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk aan verkeersovertredingen, geweldsdelicten, fraude, zedenfeiten, oplichting… De straf kan opgelegd worden door een strafrechter, administratieve overheid (bv. de sociale inspectie) of tuchtoverheid (bv. de Orde van Geneesheren).

Meer dan 15 jaar lang was ik actief als advocaat bij een groot strafrechtkantoor. Daar behandelde ik zeer gespecialiseerde strafzaken. Die sterke kwaliteit en verfijnde expertise die mijn werk kenmerken, wil ik nu aanbieden met Jordan & Ray. Ik koos bewust voor een nichekantoor met volle focus én een uiterst persoonlijke aanpak.

ANNE MARIE DE CLERCK, STRAFRECHTADVOCAAT

Wat doet een strafrechtadvocaat?

Als strafrechtadvocaat bied ik hulp wanneer u slachtoffer of verdachte bent van een misdrijf. Dat betekent dat ik uw stem laat horen, strijd voor uw rechten en u in elke situatie zal beschermen. Onmiddellijk nadat de feiten zijn gebeurd en tijdens het strafproces, maar ook tijdens de strafuitvoering of internering.

Ik verdedig u wanneer u gedagvaard wordt voor een strafrechtbank. Dat kan de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Beroep zijn. Voor de zwaarste delicten pleit ik voor het Hof van Assisen. Vonnissen en arresten worden aangevochten voor alle Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Ook geef ik preventief advies om te voorkomen dat u, of uw onderneming, in de werkingssfeer van het strafrecht belandt.

Vertel ons uw verhaal Arrow right

De impact van een strafprocedure

Een strafproces raakt je als mens. Altijd en allesomvattend. Of het nu gaat om een verkeersinbreuk, complexe economische fraude of een levensdelict met diepmenselijke gevolgen. Het kan ervoor zorgen dat je in een financiële put verzeilt, dat je vrijheid je ontnomen wordt, dat je reputatie gekraakt wordt.

Een onrechtvaardige of onjuiste beslissing in de rechtbank is altijd mogelijk. Je kan niet zomaar veronderstellen dat de afloop ‘correct’ zal zijn. Net daarom laat ik niets aan het toeval over. Ik vertrek vanuit de overtuiging dat alle middelen moeten worden ingezet, gelet op wat er op het spel staat.

Strafrecht beeld 2

Onze specialisaties

Zedenmisdrijven
Levensdelicten
Ondernemingsstrafrecht
Drugsmisdrijven

Kennismakingsgesprek

Al vanaf ons eerste contact, staan luisteren en een open dialoog centraal. De eerste stap naar een oplossing is een persoonlijk en diepgaand gesprek. Hierna weet u eerlijk wat uw juridische opties zijn en of u een zaak heeft.

Kom bij ons langs Arrow right
Strafrecht beeld Kennismakingsgesprek

Rechtsbijstand

Maakt u zich zorgen of u een advocaat kan betalen? Vraag na bij uw verzekeraar of u recht heeft op Rechtsbijstand via uw familiale verzekering of een specifieke polis rechtsbijstand. Uw verzekeringsmaatschappij komt in dat geval tussen in de advocatenkosten. Raadpleeg uw polis of bezorg ons uw gegevens, dan kijken wij het voor u na.

Word geholpen Arrow right
Strafrecht beeld Rechtsbijstand

Wat kost een advocaat?

De verloning voor onze diensten hangt af van verschillende factoren, eigen aan elke individuele zaak. Het is daarom onmogelijk om u een standaardtarief mee te delen: elke zaak is uniek en krijgt een unieke aanpak. Eerst moeten we in detail zicht krijgen op uw probleem en de strategie die we willen volgen.

Eenmaal dit duidelijk is, streven we ernaar om u bij aanvang van de zaak een correcte inschatting te geven van de kostprijs. Ons kantoor werkt zo veel mogelijk met een vaste prijs per zaak. Die vaste prijs is in uw voordeel: u weet op voorhand precies hoeveel onze tussenkomst in uw dossier zal kosten.

Enkel bij uitzondering hanteren we een uurtarief. Ook in dat geval geldt dat u volledige transparantie krijgt over het voor u geleverde werk.

FAQ

Ik word door de politie verdacht van een strafbaar feit.

Het eerste verhoor door de politie of een onderzoeksrechter is vaak doorslaggevend voor het vervolg van de strafprocedure. Wacht daarom niet om een advocaat aan te stellen. Hij of zij kan voor u het verschil maken.

Het is vaak verstandig om u op uw zwijgrecht te beroepen tot u wordt bijgestaan door een advocaat. De kans bestaat immers dat u onbedoeld verkeerde dingen zegt die uw strafzaak kunnen schaden, met alle gevolgen van dien.

Ik werd gedagvaard voor een strafrechtbank.

Wie voor de rechtbank moet verschijnen, mag steeds zichzelf verdedigen. We raden u evenwel af om dit alleen te doen. Er staat altijd teveel op het spel. Vraag raad bij een vakman, een advocaat die werkelijk gespecialiseerd is in de materie. Doe dit liefst onmiddellijk bij ontvangst van de dagvaarding. Moet u voor de Politierechtbank komen, weet dan dat uw verzekering doorgaans de advocatenkost dekt.

Ik ben het slachtoffer van een misdrijf. Wat nu?

Wanneer u het slachtoffer bent van een misdrijf, kiest u best zo snel mogelijk een advocaat. U wil uw rechten beschermen, u wil weten waar u aan toe bent en wat er op u af komt. In veel gevallen kunt u hiervoor gebruik maken van de dekking Rechtsbijstand van uw familiale verzekering.

Wat zijn de kosten van een strafrechtadvocaat?

De verloning voor onze diensten hangt af van een aantal factoren: de complexiteit van het dossier, de tijdsdruk, de intensiteit… In sommige gevallen wordt een ‘bonus fee’ afgesproken voor het behalen van een bepaald resultaat.

Op toewijding staat geen tijd. Daarom werken we bij voorkeur niet met een uurtarief, maar met een vaste prijs per zaak. Dat is altijd in uw voordeel: u weet op voorhand precies hoeveel onze tussenkomst in uw dossier zal kosten.

Slachtoffers kunnen in veel gevallen gebruik maken van de dekking Rechtsbijstand van de familiale verzekering.

Wie voor een verkeersinbreuk voor de Politierechtbank moet komen, mag doorgaans vrij een advocaat kiezen die door de autoverzekeraar betaald wordt.

Anne Marie Verdediging

Ook u wil een verdediging
die zorgvuldig en bekwaam, niet één argument laat liggen.

Stuur me een bericht

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.

Accepteer Weiger Lees meer