Het welzijn van de gedetineerde moet verzekerd worden door te voorzien in gepaste medische zorg. Deze vereiste geldt des te meer ten aanzien van gedetineerden met psychische problemen, gezien hun bijzondere kwetsbaarheid.

Gedetineerden hebben recht op gepaste medische zorg

Het Europees Mensenrechtenhof herinnert eraan dat in geval van het uitvaardigen van een maatregel van vrijheidsberoving, de Staat erover moet waken dat de gedetineerde opgesloten wordt in menswaardige omstandigheden. De uitvoeringsmodaliteiten van de detentie mogen de betrokkene niet onderwerpen aan een beproeving die verder reikt dan het lijden dat eigen is aan een vrijheidsberoving.

Gebrek aan aangepaste maatregelen en medisch onderzoek

In de zaak Jeanty waren de psychische problemen van de man bij aanvang van zijn hechtenis gekend door de politie en de onderzoeksrechter. Het EHRM stelt vast dat de man behandeld werd als een gewone gedetineerde en geplaatst werd in een gewone cel. De afwezigheid van bijzondere en aangepaste maatregelen in het detentieregime van de betrokkene, worden in het arrest aan de kaak gesteld, waarbij het Hof de aard van de feiten waarvan de betrokkene werd verdacht niet relevant acht. Daarnaast neemt het Mensenrechtenhof de afwezigheid op de korrel van enig medisch onderzoek door een psychiater, waardoor niet kon worden beoordeeld of de psychische staat van de betrokkene wel compatibel was met zijn detentieregime en waardoor geen gepaste therapeutische maatregelen konden worden getroffen.

Structurele nalatigheid

Het Europees Mensenrechtenhof wijst verder op de structurele afwezigheid van psychiatrische zorgen binnen de Belgische gevangenissen, zowel voor gewone gedetineerden als voor geïnterneerden, zoals aangeklaagd in de rapporten van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Mensonwaardige behandeling en gebrek aan effectief onderzoek

Al deze elementen samen, brengen het Europees Mensenrechtenhof in deze concrete zaak tot het besluit van een schending van artikel 3 EVRM. Vermeldenswaard is bovendien dat de strafklacht die de heer Jeanty achteraf indiende om een onderzoek te laten voeren naar zijn mensonwaardige behandeling in de gevangenis, door het Mensenrechtenhof als niet-effectief werd bevonden.

Het persbericht van het EHRM over het arrest Jeanty vindt u hier.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.

Accepteer Weiger Lees meer