Strafrechtadvocate over Femicide: "Probleem ligt niet bij de wetgeving, maar bij middelen op het terrein"

Anne Marie De Clerck

De Vrouwenraad vraagt om van vrouwenmoord een apart misdrijf te maken in de wet (DM 17/2) nadat er in amper drie jaar tijd zeker 102 vrouwen zijn vermoord. Femicide, vrouwen die vermoord worden louter omdat ze vrouw zijn, moet strenger bestraft worden, klinkt het. Strafrechtadvocate Anne Marie De Clerck reageerde scherp op Twitter. Zes vragen aan de tegenstander van het voorstel.

Waarom bent u tegen het voorstel van de Vrouwenraad?

“Er is zeker een probleem, maar we mogen de focus niet leggen op een wetsvoorstel dat puur symbolisch is. De wetten die er nu al zijn, zijn goed. Het probleem ligt op het terrein. Daar moet de focus liggen in plaats van iets toe te voegen aan een wet die moord op basis van geslacht al goed omschrijft.”

Wat bedoelt u met ‘het probleem ligt op het terrein’?

“Aan een klacht over stalking of partnergeweld wordt vaak geen of traag gevolg gegeven. Dergelijke klachten moeten vanaf het begin als prioriteit gezien worden om het probleem aan te pakken. Specifiek moet de politie specialisten hebben om zulke klachten te behandelen en moeten er rechters zijn die daarvoor gevormd zijn. Zo kan de juiste straf worden opgelegd. We moeten het wettelijke kader niet aanpassen, maar kijken naar de middelen in het veld. Slachtoffers staan er heel vaak alleen voor.”

Volgens u voldoet onze wetgeving?

“De strafwet voorziet nu al dat doodslag, slagen, verkrachting, aanranding en stalking zwaarder worden bestraft als het motief voortkomt uit haat tegenover iemand omwille van zijn of haar geslacht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw, maar dat voldoet. Als je de wet beperkt, ontstaan er problemen met het gelijkheidsbeginsel.”

Waar ligt het probleem met het gelijkheidsbeginsel?

“Als je gelijkheid tussen mannen en vrouwen nastreeft, mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen een vrouwen- of mannenmoord op basis van geslacht. Het initiatief om vrouwenmoord specifiek in de wet op te nemen, vertrekt vanuit een patriarchale visie die de man boven de vrouw stelt. Ik vind dat dat in strijd is met het nastreven van gendergelijkheid en vrouwenemancipatie.”

Wat is een betere definitie van femicide?

“Het begint bij de definitie van vrouwenmoord. Wat ga je hieronder zien? Moet de moord gepleegd zijn door een man? En wat met een lesbische relatie? Femicide zoals die nu omschreven is door de Vrouwenraad is voor mij een activistische omschrijving, die moeilijk vertaald kan worden in de juridische wereld. Het is de complexiteit en geschiedenis van iedere individuele zaak die het moeilijk maakt om te zeggen of het precies over een misdrijf gaat ‘enkel omwille van het vrouw zijn’.”

De Vrouwenraad zegt dat als er van vrouwenmoord een aparte wet gemaakt wordt, er veel meer officiële gegevens zouden zijn van het aantal vrouwen die op basis van geslacht worden vermoord. Vindt u het dan niet belangrijk dat hier meer gegevens over komen?

“Natuurlijk. Het is mijn bezorgdheid dat de problematiek wordt aangepakt, maar het is veel complexer dan dat. Iedere zaak moet apart bekeken worden naargelang de geschiedenis en complexiteit. Het gaat vaak verder dan een moord op basis van geslacht. Zoiets is moeilijk in cijfers onder te brengen.”

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.

Accepteer Weiger Lees meer